Veggmalerier

Veggmalerier

Prosten i Klæbu dengang, Arne Skjånes, lanserte tanken om å la en kunstener utsmykke skolene i bygda. Byggenemda for Lysklett og Tulluan skoler fant det imidlertid ikke rådelig med noen økning i byggekostnadene, som allerede føltes høye nok i en tid da de fleste kommunene slet med dårlig økonomi.

Ikke desto mindre var mange blitt begeistret for ideen, bl.a. byggenemdas formann, daværende ordfører Bernt Forseth, og det ble enighet om å finansiere en utsmykning av skolen ved privat innsamling i bygda. Men først måtte en komme i forbindelse med en kunstner som kunne tenke seg en slik utsmykkningsoppgave.

Prost Skjånes gjorde sine undersøkelser, og gjennom sin bror Ivar Sjåknes som var ordfører i Trondheim, fikk han kontakt med teatermaleren Kaare Hegle. Han viste seg interessert og tok på seg oppdraget mot et honorar på 200 kroner.

Det ble et nært og fruktbart samarbeid mellom Kare Hegle og prost Sjåknes. Rammen, som hovedsakelig ble å levendegjøre bygdas historie, ble trukket opp, skissene ble gjort ferdig, og utsmykningen kunne begynne. Kunstneren valgte å utføre dekorasjonene på et noe uvanlig materiale, nemelig kryssfiner. 

Mens Kaare Hegle malte dekorasjonene på Lysklett skole, hadde han kosten hos Borghild og Arne Grendstad. Borghild kan fortelle at hun enkelte kvelder når han arbeidet sent, var nedover med mat til han, og det hendte også at han overnattet hos dem. Trondheimsgutten Jørleif Uthaug, som hadde begynt i malererlære hos Hegle var ofte med under arbeidet. Han ble senere en av våre fremste skulptører. 

kontakt for utleie

413 31 140

Evaids@hotmail.com

Hesttrøvegen 3, 7540 Klæbu