Grendelagets historie

Lysklett Gredelag – siden 1975 

Lysklett Grendalag startet sin eksistens i 1975. Første gang det var snakk om Grendalaget var på vårparten 1975. Nils P. Grendstad var primus motor og tok kontakt med skolestyret som på den tida disponerte huset. Det ble sendt en skriftlig søknad om innbyggerne i kretsen kunne
få leie nordre sal, gang og kjøkken til grendalagsformål. 

Det kom positivt svar fra skolestyret, hvorpå det ganske fort ble innkalt til til et møte for å logge stemningen. Her ble det stor oppslutning, og det ble bestemt å gå igang med dugnad for å pusse opp. I Protokollen fra den gang kan vi lese at fra slutten av Oktober hver mandagskveld og endel torsdagskvelder ble det malt og pusset opp bade klasserom og kjøkken.

Av Klæbu bondekvinnelag fikk Grendalaget 500,- som startkapital og fra husmorlaget kom det 500,- til innkjøp av gardiner. 

Det første arrangementet i Grendalagets regi var juletrefest som ble holdt 9. januar 1976, med gang rundt juletreet og julenisse av «gammel årgang». Det ble også servert sjokolade med julebrød og tekake til. Kakene var fra Størens bakeri. 

Seinere ble det bestemt at juletrefesten skulle holdes første fredag i Januar. 

En del langbenker ble pusset opp og malt om høsten, men for å mer å sitte på ble det på et møte 22. januar 1976 vedtatt å kjøpe inn 40 stoler samt 10 små bord. 

Stolene ble kjøpt nye (grønne plaststoler), men bordene skaffet Nils P. fra Støren. Seinere ble det kjøpt inn flere stoler
av samme sort. 

 

Det første årsmøtet ble avholdt 3. mars 1976, hvor det ble vedtatt at rommet vi disponerte skulle hete Grendalaget Lysklett skole. Nå ble det første styret valgt og det fikk følgende sammensetning: Formann: Nils P. Grendstad,
kasseren Kåre Ulseth, Skriver: Kjellrun Overvik.

På årsmøtet i 1977 ble Ingvald Sellesbakk innvalgt i styret i tillegg, sik at det ble 4 i styret.

Den første arbeidskomiteen besto av Bjørn Hukkelås, Ivar Aune, Hans Jørgen Buvarp, Kjell Dragsten, Sivert Aune, Tora
Indhaug, Laurs Gundersen og Klara Dragsten.

Lysklett skole slik den så ut i 1936
Året 1936 ble Lysklett skole en sammenslåing av Rønningen og Sletten skole. Her er undervisningsrommet som barna hadde tilholdssted i. Bygget i seg selv var ganske imponerende den gang sammenlignet med de gamle skolene, og skoleforholdene for både elever og lærere ble vesentlig bedre.
Gang og garderobe

kontakt for utleie

413 31 140

Evaids@hotmail.com

Hesttrøvegen 3, 7540 Klæbu