Styret

Styret

Leder : Stig Reiten

Nestleder : Kjerti B0

Sekretær: Eline Frafjord Mastad

Kasserer Torill Knutsen
1. Styremedlem : Laila Aanstad
2. Styremedlem: Trond Heide
3. Styremedlem: Marit Alterskjær

1. Vara : Jesse Smith

 

 

UTLEIE/VASK:

Eva Irene Skjevik / Kristin Skjevik (41331140)

Kontakt for utleie

413 31 140

evaids@hotmail.com

Hesttrøvegen 3, 7540 Klæbu